Nowe przepisy będą obowiązywać od 25 maja 2018 r. Do tej daty podmioty, które podlegają RODO (wszyscy przedsiębiorcy), powinny być gotowe do stosowania RODO, ponieważ nie będzie żadnego dodatkowego okresu przejściowego.

RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej, w jakiejkolwiek formie prawnej: spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej.
Przepisy stosuje się do przetwarzania danych osobowych, czyli do operacji takich jak:

  • zbieranie danych,
  • przechowywanie danych,
  • usuwanie danych,
  • opracowywanie danych,
  • udostępnianie danych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało prosty i przyjazny przewodnik, który pomoże małym i średnim firmom sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych. Można się z niego dowiedzieć m.in.:

  • jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy,
  • co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
  • jak przygotować firmę do stosowania nowych przepisów.

W opracowaniu znajdują się też wzory, np. klauzuli zgody na przetwarzanie danych.
Przewodnik można pobrać tu: link