Od 1 lipca br. naczelnicy urzędów skarbowych mogą wystąpić do banków o przekazanie informacji o rachunkach osób fizycznych, a sami zainteresowani mogą o tym w ogóle nie wiedzieć.

Jest to możliwe za sprawą zmian w przepisach ustawy o KAS, które nadają naczelnikom urzędów skarbowych prowadzących postępowanie przygotowawcze uprawnienie do uzyskania informacji bankowych o rachunkach osób fizycznych (do tej pory dotyczyło to tylko podejrzanych).

Jak jednak podkreśla resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską – zmieniony art. 48 ustawy o KAS nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że przepisy procedury karnej nie przewidują informowania właściciela rachunku o wszczęciu postępowania.