Od 1 września br. prawie wszystkie torebki foliowe będą obciążone opłatą recyklingową. To efekt znowelizowanej ustawy śmieciowej.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek pobierania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów służących do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem (tzw. zrywek). Teraz opłata w wysokości 20 gr obejmie pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej. Darmowe pozostaną tzw. zrywki.
Wpływy z opłaty recyklingowej mają być przeznaczane na cele związane stanu środowiska.