Najnowsza nowelizacja kodeksu pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw co oznacza, że 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej, a przestaną obowiązywać regulacje o telepracy. Wcześnie, bo 21 lutego br. obowiązującym prawem staną się nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników.

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza definicję pracy zdalnej polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Określa także zasady jej wykonywania – więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednich newsletterach i na naszej stronie internetowej, a najaktualniejsze informacje można znaleźć na stronie resortu rodziny i polityki społecznej.

Zmiany w Kodeksie pracy – co oznaczają dla pracodawców?

Nowelizacja skutkuje po stronie pracodawców wprowadzeniem nowych procedur, regulaminów oraz korekt w podpisanych już i przyszłych umowach o pracę.

Konieczne będzie również uwzględnienie nowych kosztów – pracodawca w świetle nowych przepisów jest bowiem zobowiązany zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, a także wydatki na energię elektryczną oraz dostęp do internetu. W razie potrzeby pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi niezbędne do wykonywania pracy zdalnej szkolenia i pomoc techniczną, a także ustalić kwestie związane z BHP.

Jeśli chodzi wprowadzenie nowych zasad kontroli trzeźwości, pracodawca będzie ustalał je w akcie wewnątrzzakładowym np. regulaminie pracy lub obwieszczeniu.