W maju 2024 r. mija rok od wprowadzenia  w Polsce przepisów regulujących tę instytucję. Okazuje się, że zainteresowanie tą formą organizacji przerosło wszelkie oczekiwania. Liczba zarejestrowanych fundacji rodzinnych przekroczyła 1000, a liczba składanych wniosków rośnie z miesiąca na miesiąc.

Przez rok obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych, do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło 1538 wniosków o zarejestrowanie fundacji rodzinnej. Już w pierwszym miesiącu jej obowiązywania, liczba złożonych wniosków wynosiła 227, co pokazuje ogromne zainteresowanie tą formą organizacji. Na dzień 30 kwietnia 2024 roku, zarejestrowano 980 fundacji, a obecnie liczba ta przekroczyła 1000.

Kto zakłada fundacje rodzinne?

Analiza danych publicznych o ponad 170 fundacjach rodzinnych wykazała, że fundatorzy to zazwyczaj osoby w wieku 40-55 lat, najczęściej z Mazowsza. Fundacje zakładane są głównie przez jednego fundatora, który często jest również jedynym członkiem zarządu. Beneficjentami są zazwyczaj członkowie rodziny, co podkreśla rodzinny charakter tych fundacji.

Korzyści i Wyzywania Fundacji Rodzinnych

Fundacje rodzinne ułatwiają sukcesję i zarządzanie majątkiem, co jest kluczowe dla długoterminowego planowania i zabezpieczania interesów rodzinnych przedsiębiorstw. Ustawa o fundacjach rodzinnych była długo oczekiwanym rozwiązaniem, które przyniosło wiele korzyści, ale także ujawniło pewne wyzwania i obszary wymagające poprawy.

Postulaty podatkowe dotyczące fundacji rodzinnych

Eksperci, we współpracy z którymi powstał raport, zidentyfikowali kilka kluczowych obszarów, które wymagają zmian:

  • Opodatkowanie świadczeń z fundacji: mechanizm opodatkowania fundacji i jej beneficjentów jest skomplikowany i wymaga uproszczenia. Potrzebne są jasne przepisy dotyczące zwolnień podatkowych, zwłaszcza w kontekście fundatorów-małżonków.
  • Opodatkowanie nieruchomości: fundacje rodzinne powinny mieć możliwość nabywania i zbywania nieruchomości rolnych bez dodatkowych obciążeń podatkowych.
  • Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków: fundacje rodzinne powinny być zwolnione z podatku od przychodów z budynków, aby umożliwić im lepsze zarządzanie majątkiem.

Przyszłość fundacji rodzinnych w Polsce

Fundacje rodzinne w Polsce cieszą się rosnącą popularnością i uznaniem wśród przedsiębiorców. Pierwszy rok obowiązywania ustawy pokazał, że fundacje te są skutecznym narzędziem do zarządzania majątkiem i planowania sukcesji w firmach rodzinnych.
Rok od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych w Polsce pokazał, że liczba rejestracji fundacji rodzinnych świadczy o dużym zainteresowaniu tą formą organizacji. Jednak, aby fundacje rodzinne mogły jeszcze skuteczniej pełnić swoją rolę, konieczne są pewne zmiany legislacyjne i administracyjne.

Źródło: Raport Business Insider Polska