Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że za mieszkanie oraz samochód kupione za pieniądze otrzymane przez rodziców i niezgłoszone do urzędu skarbowego należy zapłacić podatek i to w wysokości 20%.

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia NSA córka nie zgłosiła otrzymanych od rodziców pieniędzy do urzędu skarbowego. Ten zainteresował się, skąd młoda osoba ma środki na tak duże wydatki jak zakup mieszkania i samochodu.
Gdyby zgłosiła fakt otrzymania od rodziców pieniędzy do urzędu skarbowego, z uwagi na bliski stopień pokrewieństwa w ogóle nie zapłaciłaby podatku od czynności cywilnoprawnych (jeśli byłaby to pożyczka) ani od spadków i darowizn (jeśli pieniądze zostały jej podarowane). Ale ponieważ nie poinformowała fiskusa o otrzymaniu tych środków, uznano że otrzymała od rodziców pożyczkę, a ponieważ transakcja nie została zgłoszona, obciążono ją sankcyjną stawką w wysokości 20%.