Krajowa Izba Skarbowa wydała ostatnio korzystną interpretację dla osób, które wynajmują wiele lokali. Organ uznał, że nie musi to być traktowane jako działalność gospodarcza i w związku tym taki najem można opodatkować ryczałtem w wysokości 8,5%.

Rozstrzygnięcie podjęto na podstawie następującego stanu faktycznego: podatniczka jest właścicielką kamienicy w której znajduje się 15 lokali mieszkalnych (będących jej własnością), wynajmowanych na różne okresy czasu zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni jest emerytką, zamieszkującą w tej samej kamienicy wraz z rodziną. Poza wskazanymi źródłami nie uzyskuje żadnych innych dochodów, jak również nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest przy tym zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i posiada kasę fiskalną. Przychody z tytułu najmu opodatkowuje ryczałtem w wysokości 8,5%. Wszystkie umowy najmu nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej.
KIS podzielił stanowisko podatniczki i uznał, że przysługuje jej prawo do opodatkowania tych przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Potwierdził tym samym, że w objętym zapytaniem stanie faktycznym aktywność rynkowa polegająca na wynajmie lokali mieszkalnych nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej, ale tzw. najem prywatny.
W interpretacji wskazano, że tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy z wynajmem prywatnym przesądza podjęcie przez wynajmującego działań charakterystycznych dla przedsiębiorcy, przykładowo gdy aktywnie oferuje on wynajem potencjalnym najemcom, reklamuje się i założy w tym celu stronę internetową – decydujący głównie jest stopień zorganizowania. Ponadto znaczenie mają wszystkie okoliczności faktyczne danej sprawy, a nie wybór dokonany przez podatnika.