Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane w punktach sprzedaży za darmo. Zostały objęte opłatą recyklingową, która ma wynosić co najmniej 25 gr brutto.

Bezpłatne są nadal bardzo lekkie torby na zakupy (o grubości poniżej 15 mikrometrów), tzw. zrywki służące np. do pakowania żywości luzem (np. mięso, owoce, warzywa) oraz grubsze niż 50 mikrometrów.
Na tle nowych przepisów powstaje wiele wątpliwości, część z nich jest na bieżąco wyjaśniana przez odpowiednie instytucje.
Już wiemy na przykład, że nawet jeśli sprzedawca otrzymuje fakturę, w której ujęte są foliówki o grubości powyżej 50 mikrometrów, a w rzeczywistości torebki są cieńsze, to musi liczyć się z karą, ponieważ inspekcja handlowa może przekazać torebki do badań laboratoryjnych i wykryć naruszenie prawa.
Opłaty za foliówki powinny być naliczane nie tylko w sklepach, ale także w lokalach gastronomicznych, w tym również oferujących jedzenie na wynos, przez osoby prowadzące stoiska na bazarach i przez sprzedawców innych produktów niż spożywcze (np. śrubek, ubrań używanych itp.). Natomiast wydawanie materiałów promocyjnych w torbach z tworzywa sztucznego np. na targach, szkoleniach itp. nie podlega opłacie recyklingowej, ponieważ te materiały nie są oferowane w jednostce handlowej jako produkty i nie służą do pakowania nabywanych produktów.
Jak wyjaśnia resort środowiska, podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Na przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa).
Warto wiedzieć, że za uchybienie przepisom dotyczącym opłaty recyklingowej nie można dostać mandatu, ponieważ przepisy przewidują tu opłatę administracyjną (500 – 20 tys. zł), a to oznacza, że sankcja jest nakładana w drodze decyzji, do której sprzedawca może się ustosunkować.
Jak wynika z informacji podanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pierwsze kontrole dotyczące pobierania przez punkty sprzedaży opłaty recyklingowej rozpoczną się w drugim kwartale br. tak, aby sprzedawcy mieli czas na dostosowanie się do nowych obowiązków.