Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorca może odpisać VAT, mimo że sprzedawca w momencie transakcji nie był jeszcze zarejestrowany jako podatnik VAT. Ponadto będzie można uzyskać od fiskusa informację, czy kontrahent jest wiarygodny i wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych.

Przedsiębiorcy powinni sprawdzać swoich kontrahentów, jednak w świetle ostatnich wyjaśnień resortu finansów nie poniosą negatywnych konsekwencji w przypadku, gdy druga strona transakcji jeszcze nie zarejestrowała się dla potrzeb VAT.
Natomiast planowane przez resort finansów zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że każdy podatnik będzie mógł zwrócić się do Krajowej Administracji Skarbowej z zapytaniem, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki. Aby uzyskać odpowiedź konieczne będzie wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. To rozwiązanie ma ochronić podatników przed działaniami nieuczciwych partnerów w biznesie.