Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem comiesięcznego tworzenia i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego objęte zostaną wszystkie firmy rozliczające VAT – w tym również jednoosobowe.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK), to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Celem wprowadzenia JPK jest większa efektywność kontroli podatkowych i skrócenie czasu ich trwania, a także zwalczanie nadużyć, szczególnie w zakresie podatku VAT.
Od stycznia 2018 r. wszystkie firmy będące płatnikami VAT mają obowiązek comiesięcznego tworzenia i przekazywania fiskusowi  JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży.
W związku z tym nasza Kancelaria musiała dostosować system finansowo-księgowy do wymogów Ministerstwa Finansów i będzie przekazywać w postaci elektronicznej Państwa ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tą drogą będą też przesyłane korekty. Naszym obowiązkiem jest zapewnić przy tym bezpieczeństwo, wiarygodność i prawidłowość danych, a za niedopełnienie obowiązków związanych z JPK grozi odpowiedzialność karna skarbowa oraz sankcje przewidziane w przepisach Ordynacji podatkowej.