Styczeń był ostatnim miesiącem, w którym przedsiębiorcy opodatkowani PIT-em opłacili składkę na ZUS w oparciu o przepisy z ubiegłego roku. W marcu po raz pierwszy składka zdrowotna będzie naliczana od dochodu.

Składki za kolejne miesiące, przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem PIT na ogólnych zasadach będą ustalać na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. Składka za luty br. (płatna do 20 marca), zostanie ustalona na podstawie uzyskanego dochodu.

Zmiany w składkach wynikające z Polskiego Ładu

Od tego roku przestają obowiązywać jednolite stawki składek dla wszystkich grup przedsiębiorców. W nowym stanie prawnym wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania. Inne składki zapłacą osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą teraz jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, wartość składki zdrowotnej nie może być już odliczana od podatku. Tym samym, składka zdrowotna staje się w całości realnym wydatkiem przedsiębiorcy. Wydatkiem, który jednocześnie nie będzie mógł stanowić kosztu firmy, gdyż składek zdrowotnych nie odliczymy również od dochodu. Dotyczy to wszystkich składek zdrowotnych opłaconych po 31 grudnia 2021 roku.