Znowelizowane przepisy o podatku akcyzowym zawierają zmiany w sankcjach za wykroczenia skarbowe. Maksymalna stawka grzywny wzrośnie od maja br. z 5 600 zł do 14 000 zł.

Od 1 maja br. za niewysłanie deklaracji podatkowej, czy nie wpłacenie podatku, będzie groziła dwa i pół razy wyższa kara. Chodzi o grzywny nakładane w postepowaniu mandatowym, tj. bez udziału sądu. Projektodawcy uzasadniają zmianę potrzebą odciążenia sądów orzekających w sprawach o wykroczenia skarbowe. Mandat karny można bowiem nałożyć tylko wtedy, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości i nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary. Istnieje jednak obawa, że podwyższenie górnej granicy grzywny może spowodować, że urzędnicy chętniej będą nakładać mandaty, nie musząc kierować spraw do sądu, ponieważ procedura mandatowa jest prostsza i szybsza. W tej sytuacji istotna jest możliwość odmówienia przyjęcia mandatu. Za przedsiębiorcami zagrożonymi wyższymi sankcjami ujął się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazując na te niebezpieczeństwa.