W tym miesiącu po raz pierwszy ewidencje prowadzone na potrzeby rozliczenia podatku VAT muszą być wysyłane do Ministerstwa Finansów. Już teraz dotyczy to niektórych z Państwa, a wszyscy, bez wyjątku, zostaną objęci tym obowiązkiem od stycznia 2018 r.

Pragniemy podkreślić, że przekazywanie ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wynika z przepisów ustawowych. Nasza Kancelaria jest zobowiązana w Państwa imieniu sporządzić i przesłać drogą elektroniczną rejestry firm za styczeń br. Dotyczy to małych i średnich podmiotów (duzi przedsiębiorcy przesyłają JPK już od 1 lipca 2016 r.). Natomiast ostatnia grupa – mikroprzedsiębiorcy – będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r.
Co w praktyce zmieniają przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym? Do dotychczas wykonywanych czynności dochodzi nowy obowiązek comiesięcznego sporządzania i przesyłania do organów podatkowych pliku JPK_VAT. Dane zawarte w ewidencji VAT muszą być bardziej szczegółowe niż wcześniej. Wszystko to oznacza to dla nas więcej pracy oraz większą odpowiedzialność. Jak zastrzega MF, niedopełnienie obowiązku złożenia pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia każdego miesiąca może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych i skutkować podjęciem przez urząd skarbowy czynności wyjaśniających oraz zainicjowaniem procedur przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym. Za samo opóźnienie przesłania ewidencji grozi grzywna blisko 3.000 zł.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wyrozumiałość i współpracę, która pozwoli nam należycie wywiązać się z nowych przepisów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.