Weszły w życie zmiany w Prawie budowlanym, które przyspieszają i upraszczają procedury budowlane.

Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych, co skróci proces po stronie inwestora. Również urzędy będą miały ułatwioną pracę, bo o kilkanaście milionów stron rocznie zmniejszy się ilość dokumentacji.

Inne najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji to:

  • prostsza legalizacja starych samowoli budowlanych,
  • mniej formalności na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia,
  • kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę (między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku),
  • większa stabilność działań inwestora dzięki wprowadzeniu granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • ułatwienie i przyspieszenie przyłączania nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar,
  • zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.