Dziś przedsiębiorcy płacą podatki na konta swoich urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2020 r. zastąpi je indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy.

Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer PESEL lub NIP i płacą podatki. Oznacza to, że każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będą korzystać z mikrorachunku. Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani wielkość przedsiębiorcy. Po nowym roku należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT zapłacimy zawsze na ten sam rachunek – przypisany tylko do osoby lub firmy.
Numer mikrorachunku można sprawdzić  już dzisiaj w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów Generatorze online: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
Wystarczy podać właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

  • numer PESEL – jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest płatnikiem VAT
  • numer NIP – jeśli jesteś: osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, płatnikiem VAT, osobą fizyczną, nieobjętą rejestrem PESEL, która jest podatnikiem na podstawie odrębnych przepisów (na przykład cudzoziemcem).

Można też skorzystać z opcji Drukuj, jeśli chcemy wydrukować informację z numerem mikrorachunku lub ją zapisać. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.
Uwaga! Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na numery rachunków firmy wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli podatnik stosuje mechanizm podzielonej płatności. Nie zmieniają się zasady opłacania podatków innych niż PIT, CIT i VAT, na przykład podatku od czynności cywilnych (PCC) czy podatku od spadków i darowizn.

Źródło: www.biznes.gov.pl