Znacznie wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn dotyczą bliższej i dalszej rodziny, natomiast w przypadku osób obcych – z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania – nie są już tak znaczące.

Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (do 30 czerwca 2023 r. – 10 tys. 434 zł);
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (do 30 czerwca 2023 r. – 7878 zł);
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej do 30 czerwca 2023 r. – 5308 zł).

Kwoty te obejmują darowizny i spadki otrzymane od tej samej osoby przez okres 5 lat. Jeśli ww. limity nie zostaną przekroczone, to nie ma obowiązku płacenia ani rozliczania podatku od spadków i darowizn.

Dla przypomnienia – do poszczególnych grup podatkowych należą:

  • do I grupy podatkowej: dzieci, wnuki, matka, ojciec, babcia, dziadek), pasierb, zięća, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
  • do II grupy podatkowej: dzieci siostry lub brata, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  • do III grupy podatkowej: inni, czyli osoby niespokrewnione.