Zgodnie z projektem zmian w VAT przygotowanym przez resort finansów, odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywcy mają być zastąpione obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Zmiany miałby wejść 1 września br.

Polska ma już zielone światło od Unii Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT.
Z uzasadnienia projektu wynika, że ma ona być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia i  dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Obejmie też transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
  • węgiel i produkty węglowe;
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria;
  • urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Mechanizm podzielonej płatności będzie musiał być stosowany w odniesieniu do płatności faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), wynosi co najmniej 15 000 zł są to płatności objęte obecnie obowiązkiem regulowania za pomocą przelewu bankowego).
Projekt przewiduje, że w fakturach podlegających split payment ma się znaleźć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Za jego brak wystawcy faktury będzie groziła sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Z taką samą karą będzie się też musiał liczyć nabywca, jeśli mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje należność w inny sposób. Poza tym do Kodeksu karnego skarbowego zostanie wprowadzony nowy czyn zabroniony polegający na  niewywiązywaniu się z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, za który będzie groziła kara grzywny do 720 stawek dziennych (w przypadkach mniejszej wagi sprawca odpowie za wykroczenie skarbowe).
Korzystnym rozwiązaniem ma być dopuszczenie możliwości płacenia z rachunku VAT za inne podatki oraz regulowanie składek ZUS.