Za nami już pierwsze dni z bardzo wysokimi temperaturami powietrza, a ponieważ lato tuż, tuż trzeba się przygotować na kolejne upalne dni. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców szereg obowiązków, które mają ułatwić podwładnym wykonywanie obowiązków służbowych podczas leniej spiekoty.

Kiedy na stanowiskach pracy temperatura wywołana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C  wszyscy pracownicy (niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy), powinni mieć nielimitowany dostęp do bezpłatnych napojów chłodzących. Przepisy nie określają, jakiego rodzaju mają to być płyny – decyzja należy do pracodawcy. Za napoje chłodzące pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jeśli praca jest wykonywana na otwartej przestrzeni, to napoje należą się już wtedy, gdy temperatura wynosi 25°C lub więcej,. W takich warunkach pracodawca powinien dostarczyć także podwładnym wodę do celów higienicznych (każdemu pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie).
W czasie upałów firma musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy w pomieszczeniach. Choć właściciel nie ma obowiązku montowania w pomieszczeniach klimatyzatorów, to powinien zadbać o ograniczenie nasłonecznienia przez zamontowanie rolet czy zasłon a w razie potrzeby ustawienie wentylatorów. Należy też respektować przepisy szczególne dotyczące budynków, w których wymagana jest odpowiednia wentylacja.
W czasie upałów pod szczególną ochroną znajdują się kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także o osoby niepełnoletnie – nie mogą oni pracować w miejscach, w których temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza 65%.
W świetle przepisów wysokie temperatury nie stanowią podstawy do skrócenia dnia pracy, taka decyzja zależy wyłącznie od zatrudniających.
Pracodawcy, który nie przestrzega reguł w zakresie zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w trakcie upałów grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.