Od początku 2020 r. obowiązuje przepis zgodnie z którym jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się tylko wtedy, gdy ten  paragon zawiera NIP. A w jakim terminie sprzedawca powinien wystawić fakturę?

Jeśli podatnik chce otrzymać fakturę VAT musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeśli zakup nie przekracza kwoty 450 zł brutto powinien otrzymać fakturę uproszczoną (paragon z NIP), a jeśli zakup opiewa na wyższa kwotę – na podstawie paragonu z NIP będzie mógł zażądać od sprzedawcy o wystawienie faktury.

Fakturę wystawia się nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę.