Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Jednocześnie zaznaczył, że przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.

Tym samym sąd potwierdził ważną dla wszystkich, którzy prowadzą własny biznes, zasadę zapisaną w art. 8 Prawa przedsiębiorców, przyjętym w ramach „Konstytucji Biznesu”. Jest zatem nadzieja, że nowe prawo nie pozostanie jedynie deklaracją, ale będzie stosowane przez sądy administracyjne, które opierają swoje wyroki na orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Oby pozostałe zasady mające polepszyć relacje przedsiębiorca – administracja, tak aby były bardziej przyjazne i partnerskie, jak na przykład domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, czy przyjazna interpretacja przepisów, również zostaną usankcjonowane w orzecznictwie.