Zawieszenie biegu terminu przedawnienia nie może być jedynym celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego – tak wskazał we wrześniowym wyroku WSA w Krakowie. Tym samym potwierdził korzystne dla podatników stanowisko, że nieskuteczne jest wszczęcie postępowania podatkowego, gdy jego jedynym celem jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Jak czytamy na stronie internetowej Rzecznika Praw Przedsiębiorców, który stał na takim samym stanowisku, jak ten wyrażony przez krakowski NSA, w związku z brakiem skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy objęte kwestionowaną decyzją ulegają przedawnieniu.

WSA wskazał, że w sytuacji, gdy z dowodów w postaci zeznań pracowników organu, który wszczął postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy, wprost wynika, iż jedynym celem takiego działania było zawieszenie biegu terminu przedawnienia tychże zobowiązań podatkowych, nie można przyjąć, iż wszczęcie tego postępowania nie miało charakteru instrumentalnego – powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.