Dobra wiadomość dla jednoosobowych firm: od 1 stycznia 2021 r.  w obrocie prawno-gospodarczym obok konsumenta i przedsiębiorcy, pojawi się trzeci podmiot – przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Dzięki nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta lepszą ochronę uzyskają osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i zawierają umowy o usługi finansowe „na firmę”.
Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że nowe przepisy oznaczają lepszą ochronę dla klientów banków, ubezpieczycieli czy firm leasingowych. Na przykład leasingobiorcy będą mogli próbować odzyskać część nadpłaconych rat, jeśli wpływ na ich wysokość miały postanowienia, które można uznać za abuzywne. Można do nich zaliczyć na przykład takie, z których wynika, że zmiana wysokości rat leasingowych w przypadku zmiany wysokości stopy bazowej dokonywana jest wyłącznie wedle wyboru leasingodawcy co oznacza, że leasingodawca nie jest zobowiązany do dokonania zmiany. To postanowienie bliźniaczo podobne do stosowanego na przykład przy mieszkaniowych kredytach hipotecznych. W tym obszarze abuzywność takich postanowień została wielokrotnie potwierdzona przez sądy.
Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2021 r.

Źródło: rf.gov.pl