Nawet 53 000 zł będzie można odliczyć na wydatki związane z termomodernizacją jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Ulga obejmuje materiały budowlane, urządzenia i usługi z tym związane.

Z ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od tego roku (będzie stosowana po raz pierwszy do dochodów/przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.), skorzystają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Ustawa zakłada, że ulga termomodernizacyjna będzie polegała na wprowadzeniu prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Ulgą termomodernizacyjną zostaną objęte wydatki, które zostaną poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi wskazane w drodze rozporządzenia Ministra inwestycji, m.in. na urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu starego pieca. Pełną listę znajdą Państwo tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489.