Znowelizowana ustawa o PCC zmniejszy do 0,5% (z dotychczasowych 2%) stawkę podatku od umów pożyczek zawieranych między osobami innymi niż zaliczane do I grupy podatkowej.

Od 1 stycznia 2019 r. podatku od czynności cywilnoprawnych nie zapłacimy w ogóle w przypadku niewielkiej pożyczki, tzn. kiedy jej wartość nie przekroczy 1 000 zł. Do tej pory można było pożyczyć łącznie w okresach 3 kolejnych lat od jednej osoby maksymalnie 5 000 zł, a od wielu podmiotów – do 25 000 zł.
Bez zmian pozostaną przepisy regulujące pożyczki udzielane członkom najbliższej rodziny (należącym do I grupy podatkowej, tj. małżonkom, zstępnym, wstępnym, pasierbom, zięciom, synowym, rodzeństwu, ojczymowi, macosze, teściom) pod warunkiem, że pożyczka nie wynosi więcej niż 9 637 zł. Ta kwota jest górnym limitem pożyczki zaciągniętej od jednej osoby przez okres 5 lat.
Zawierając umowę pożyczki podatek trzeba wpłacić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, a ponadto złożyć deklarację PCC-3.