Krajowa Administracja Skarbowa zebrała niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika można dowiedzieć się m.in. jakie dokumenty należy zabrać i jakie są zasady przekraczania granicy, jak przebiega kontrola graniczna i celna, jakie są limity na towary akcyzowe oraz normy ilościowe towarów luksusowych, a także jak nie stać się ofiarą przemytników, np. narkotyków.

Polski dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic tylko następujących państw:

 • członkowskich Unii Europejskiej (UE),
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandii, Lichtensteinu, Norwegii
 • Konfederacji Szwajcarskiej/Szwajcarii,
 • a także: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Serbii oraz Turcji.
  Przekraczając granicę państwa pojazdem, kierowca musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Gdy podróżuje się samochodem poza UE, należy zaopatrzyć się dodatkowo w tzw. Zieloną Kartę, czyli międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykupić tzw. ubezpieczenie graniczne.

Gdy podróżuje się do państw członkowskich UE warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do podstawowego leczenia na terytorium UE. Planując podróż do krajów zwłaszcza tzw. egzotycznych, należy także upewnić się, co do ewentualnych wymogów sanitarnych/zdrowotnych (specjalnych szczepień profilaktycznych, konieczności posiadania międzynarodowej książeczki zdrowia).

Kontrola graniczna i celna

Kontrola graniczna i odprawa graniczna osób przekraczających granice zewnętrzne UE wykonywana jest przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG).

Kontrola celna w zakresie zasad/ograniczeń/ceł/ dotyczy przewożonych przez te granice towarów, w tym akcyzowych, zwierząt (także gatunków chronionych), broni i amunicji, leków, środków dewizowych, etc., to kompetencja funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (KAS).

Co i jakiej ilości można przewieźć przez granicę?

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych w transporcie:

 1. a) lądowym – do równowartości 300 euro;
 2. b) lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego, lub platyny dewizowej, bez względu na ilość. Wymóg ten odnosi się również do krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro – z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.

Normy ilościowe zwolnienia wyrobów tytoniowych oraz alkoholu i napojów alkoholowych, przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w morskim:

 • papierosy – 200 sztuk albo
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 gramy/sztuka) – 100 sztuk, albo
 • cygara – 50 sztuk, albo
 • tytoń do palenia – 250 gramów.

2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski:

 • papierosy – 40 sztuk albo
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 gramy/sztuka) – 20 sztuk, albo
 • cygara – 10 sztuk, albo
 • tytoń do palenia – 50 gramów.

3) napoje alkoholowe:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej (np. wódka) – 1 litr albo
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% – 2 litry (np. likiery), i
 • wina niemusujące – 4 litry, i
 • piwo – 16 litrów.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby).

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żywności nie można przywozić.

Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie, zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach, znajdujących się na przejściach granicznych.

Dopuszczalny jest przywóz z zagranicy przez podróżnego produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze, w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań.

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany, z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń.

Przewóz zwierząt

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk) mogą być przywożone do Polski, przewożone pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

 • muszą posiadać elektroniczny identyfikator,
 • muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie,
 • muszą posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

Kilka rad, jak nie stać się ofiarą przemytników:

 • zawsze pakuj swój bagaż osobiście;
 • upewnij się, że bagaż jest odpowiednio zabezpieczony (np: zamknięcia na szyfr, kluczyk, streczowanie tj. foliowanie bagażu);
 • nie zostawiaj bagażu bez opieki w miejscu publicznym oraz podczas przekraczania granicy;
 • nie przewoź żadnych przedmiotów należących do nieznanych ci osób w celu przekazania osobom trzecim;
 • podczas kontroli granicznej szczególnie pilnuj swoje bagaże, aby uniknąć ich celowej podmiany;
 • wszelkie niepokojące sygnały dotyczące prób wykorzystania do przewiezienia podejrzanych pakunków zgłaszaj funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Policji lub Straży Granicznej.
Źródło: MF