Przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami nadal będą mogli zapłacić w gotówce, kiedy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę płatności) nie przekracza 15 tys. zł. Konsumenci będą płacić gotówką bez ograniczeń. Przepisy obniżające ten limit właśnie uchylił Prezydent.

Przepisy o PIT i CIT wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu przewidywały, że od początku 2024 r. przedsiębiorcy w transakcjach z innymi przedsiębiorcami mogliby zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności nie przekraczałaby 8 tys. zł.

W tym samym terminie miałyby wejść w życie przepisy, nakazujące konsumentom obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość transakcji (bez względu na liczbę płatności), przekraczałaby 20 tys. zł. To rozwiązanie miało wejść w życie również od 1 stycznia 2024 r. i również zostało wykreślone wskutek nowelizacji.

Płatności gotówkowe miały być ograniczone także na podstawie zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Prezydent uchylił planowane przepisy uzasadniając to „przy braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji”.