Prezentujemy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie w nadchodzącym roku.

Jeden mikrorachunek do rozliczeń podatkowych
Od 1 stycznia indywidualne rachunki podatkowe dla każdego podatnika zastąpią dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych. Aby wygenerować mikrorachunek dla osoby fizycznej i firmy należy przygotować PESEL lub NIP i wejść na stronę: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim newsletterze.

Plik JPK zastąpi deklaracje VAT
Od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych podatników i 1 od lipca 2020 r. dla pozostałych firm zostaną zlikwidowane miesięczne i kwartalne deklaracje VAT oraz ewidencja VAT. W jego miejsce będziemy w Państwa imieniu składać jeden plik JPK_VAT.

Nowa matryca stawek VAT
Od 1 kwietnia 2020 r. PKWiU z 2008 r. zostanie zastąpione symbolami CN dla towarów oraz symbolami PKWiU z 2015 r. dla usług. W wyniku wejścia w życie nowych przepisów nastąpią znaczące zmiany w systemie stawek VAT, ale ma być on prostszy w stosowaniu niż dotychczasowy.

Mały ZUS +
Nowe przepisy mają poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy nie kwalifikowali się do obowiązującego od 2019 r. tzw. małego ZUS-u, przez podniesienie progu rocznych przychodów z 63 do 120 tys. zł. Przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim newsletterze.

Biała lista i sankcje z tym związane
Od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który dokona wpłaty za fakturę na konto spoza białej listy, będzie musiał wyrzucić tę płatność z kosztów uzyskania przychodów i odpowie solidarnie ze sprzedawcą za VAT z tego tytułu.

Ulga na złe długi w PIT i CIT
Od początku 2020 roku będzie można skorzystać ulgi na złe długi w PIT i CIT (obecnie jest taka możliwość w VAT). Ulga będzie obejmować transakcje przeprowadzone po 31 grudnia 2019 r. Wierzyciel będzie miał prawo pomniejszyć swój przychód (podstawę opodatkowania) o wierzytelność pieniężną, której dłużnik nie zapłacił w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności i  odliczyć od przychodu.

Faktura tylko na podstawie paragonu z NIP-em

Nadchodzący rok przyniesie zmiany w zasadach wystawiania faktur VAT do paragonów. Warunkiem będzie podanie na paragonie numeru NIP. Więcej na ten temat w następnych artykule newslettera. 

Zmiany w PIT
Pierwszy próg w podatku PIT wyniesie 17%.  Zerowy PIT dla młodych zaczął obowiązywać w sierpniu br., więc dopiero w rozliczeniach za 2020 r. osoby poniżej 26. roku życia odczują pozytywne skutki obniżki.

Mały podatnik i jednorazowa amortyzacja w 2020 r.
W 2020 r. będzie wyższy limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika w PIT i CIT – wyniesie 2 mln euro. W podatku VAT nic się nie zmieni, limit to 1,2 mln euro. Mali podatnicy podatku PIT i CIT w 2020 r. oraz ci, którzy zaczynają biznes, dokonają jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od niektórych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej 219 000 zł. Jest to kwota o 5 000 zł wyższa niż dla roku 2019 r.