Koniec roku to tradycyjnie czas zapowiedzi tego, co zmieni się w przepisach podatkowych na kolejne 12 miesięcy. Sygnalizujemy najważniejsze nowości na nadchodzący rok.

  1. Najem prywatny tylko na ryczałcie. Nie będzie już możliwości opodatkowania na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, a tym samym wrzucania w koszty wydatków na wynajmowane mieszkania. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodu lub 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.
  2. Brak amortyzowania lokali mieszkalnych w ramach działalności gospodarczej. Dotyczy to budynków i lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, które służą prowadzonej działalności gospodarczej lub są wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
  3. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku. W pierwszym progu podatkowym – 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota wolna wyniesie 30 tys. zł.
  4. Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego.
  5. Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku.
  6. Likwidacja obowiązku złożenia z zeznaniem podatkowym informacji PIT/WZ (ulga za złe długi).
  7. Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych. Nowy (niższy) limit płatności gotówkowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
  8. Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP. Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym PIT.
Źródło: www.biznes.gov.pl