Ten rok jest ostatnim, w którym osoby prywatne zarabiające na wynajmowaniu mieszkań i domów mogą opodatkować swojej dochody w oparciu o skalę podatkową. Od 2023 jedyną opcją będzie ryczałt. Jest jeszcze czas, aby skorzystać z zalet skali, szczególnie możliwości odliczenia kosztów remontów.

Najem prywatny (osób fizycznych)

Do końca 2022 można skorzystać z przepisów przejściowych Polskiego Ładu i wybierać pomiędzy skalą podatkową a ryczałtem (8,5% lub 12,5%). Ta pierwsza forma opodatkowania pozwala na wrzucenie w koszty podatkowe wydatków przeznaczonych choćby na remonty wynajmowanych lokali. Takiej możliwości nie ma przy ryczałcie.

Najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości przyszłym roku nadal będą mogli wybierać pomiędzy skala podatkową, podatkiem liniowym i ryczałtem, utracą natomiast prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych.

Przejście z ryczałtu (podatku liniowego) na skalę w trakcie 2022 r.

Ostatnia nowelizacja PIT wprowadziła możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali:

  • na podatku liniowym i ryczałcie – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy,
  • na ryczałcie – dodatkowo do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku.

Ten wybór pozwoli im skorzystać zarówno z obniżonej 12% stawki podatku, jak i 30 tys. kwoty wolnej i podwyższonego progu podatkowego do 120 tys. zł.

Powrót na skalę dotyczy również osób, które w 2022 r. opodatkowują swoje przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wystarczy, że po zakończeniu roku zawiadomią o tym naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu PIT-36. Zeznanie takie składa się w terminie do 2 maja 2023 r. W takim przypadku osoby te zapłacą za 2022 r. PIT od dochodów uzyskanych z najmu prywatnego według skali podatkowej. Tym samym skorzystają z obniżonej z 17% do 12% stawki podatku do kwoty 120 tys. zł. oraz 30 tys. kwoty wolnej od podatku – za cały rok podatkowy. W przeciwieństwie do przedsiębiorców, wynajmujący nie mają możliwości wyboru skali w trakcie 2022 r. (w terminie do 22 sierpnia br.).

Wybór 12% stawki podatku nie będzie możliwy, jeżeli wynajmujący złoży już zeznanie PIT-28 za 2022 r., czyli rozliczy je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przykładowo: osoba, która 9 marca 2023 złoży PIT-28, nie będzie już mogła skutecznie złożyć PIT-36, czyli rozliczyć tych samych przychodów skalą podatkową.