Organy podatkowe potwierdzają, że opłaty za media w wynajmowanym mieszkaniu nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Jest on tylko pośrednikiem, a więc z tego tytułu nie trzeba opłacać ryczałtu. Inaczej jest w przypadku najmu firmowego.

Najem prywatny

Aby uniknąć konieczności opodatkowania zarówno czynszu na najem, jak i opłat za media wykorzystywane przez najemcę konieczne jest odpowiednie skonstruowanie umowy. Należy zawrzeć w niej zapis zgodnie z którym najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za media.

W takiej sytuacji nawet, jeśli najemca przekazuje wynajmującemu środki na opłacenie rachunków za energię czy opłaty czynszowe należne spółdzielni, po stronie wynajmującego nie powstanie przysporzenie majątkowe (przychód), a w konsekwencji nie musi z tego tytułu opłacać ryczałtu.

A co w przypadku najmu firmowego?

W sytuacji prowadzenia najmu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia prądu, wody i gazu (kosztów zużycia mediów) są uwzględnione w kwocie czynszu, jak i w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że koszty zużycia mediów w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej i przedsiębiorca powinien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.