Korzystanie z usług internetowych portali ogłoszeniowych i opłacanie im prowizji z tytułu rezerwacji pokoi bądź opłaty z tytułu zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego wynajmu pokoi nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej.

W świetle wydanej w kwietniu tego roku interpretacji Dyrektora KIS, usługa pośrednictwa w pozyskiwaniu rezerwacji pokoi jest usługą specjalistyczną, a co za tym idzie skorzystanie z takich usług nie powoduje utraty prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej.
Jednym z warunków skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej określonych w przepisach podatkowych jest prowadzenie działalności bez korzystania z usług niezatrudnionych przez podatnika na podstawie umowy o pracę oraz usług innych przedsiębiorców i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, za które uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące.
W obecnie panujących realiach gospodarczych korzystanie z usług pośrednictwa w rezerwacji pokoi przez podmioty wynajmujące pokoje gościnne jest elementem potrzebnym i pożądanym. Większość rezerwacji miejsc noclegowych, w szczególności przez klientów zagranicznych, odbywa się za pośrednictwem portali przedstawiających w atrakcyjny sposób ofertę obiektów noclegowych. Tym samym, działalność takiego podmiotu w zakresie świadczenia pośrednictwa w przyjmowaniu rezerwacji zalicza się do działalności specjalistycznej, tj. takiej, która jest potrzebna i pożądana, by móc zaspokoić rosnące oczekiwania klientów.
Z przepisów o ryczałcie ewidencjonowanym nie wynika, że są ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych. Wobec tego korzystanie przez nią z internetowych portali rezerwacyjnych w celu ogłaszania pokoi do wynajęcia nie powoduje utraty prawa do opodatkowania usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zatem jako podatnik, rozliczając podatek dochodowy kartą podatkową może korzystać z usług ww. portali.