Na stronie Ministerstwa Finansów została udostępniona wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Narzędzie ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a w konsekwencji pozwoli uniknąć zamieszania w oszustwa podatkowe.

W wyniku wejścia w życie ustawy STIR Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wyszukiwarka znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF.

Wykazy zawierają następujące listy podmiotów:

  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu.
Wykazy ułatwią weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. W opinii resortu finansów praktyka pokazuje bowiem, że także rzetelni podatnicy mogą stać się ofiarami oszustów podatkowych. Dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Rejestry mają stanowić ważne wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (zwana ustawą STIR) weszła w życie 13 stycznia 2018 r. i jest opublikowana  Dz. U. poz. 2491 z br. Jej najważniejszym celem jest ograniczenie luki w podatku VAT, która jest spowodowana wyłudzeniami skarbowymi dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze. Następuje to poprzez generowanie sztucznych tzw. transakcji karuzelowych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie podatku w postaci nienależnego zwrotu VAT, co powoduje znaczne straty Skarbu Państwa.