15 czerwca br. ruszyły dotacje na kapitał obrotowy, czyli konkurs dla średnich firm (zatrudniających 50-250 osób), które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Termin składania wniosków mija z końcem lipca br.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, ale o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność złożenia wniosku. Biorąc pod uwagę warunki konkursu, w szczególności prosty wniosek, w którym przedsiębiorca podaje wartość spadku obrotów oraz wylicza zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie musi opisywać planowanych w projekcie działań, ani przedstawiać szczegółowego budżetu, nie warto czekać na ostatnią chwilę. PARP może skrócić nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Zobacz jak przygotować wniosek w konkursie Dotacje na kapitał obrotowy.

Dla kogo są dotacje na kapitał obrotowy?

Wsparcie jest przeznaczone dla średnich przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji oraz w dniu udzielenia pomocy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.:

  • w porównaniu do poprzedniego miesiąca
  • w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

To oznacza, że w konkursie mogą brać udział firmy, które prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., a spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r., czyli od marca 2020 r.
Średnie przedsiębiorstwo, to podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski i zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników (kryterium zatrudnienia), a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro (kryterium finansowe). Ustalając czy przedsiębiorca spełnia te warunki trzeba wziąć pod uwagę powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami. Można zweryfikować status swojej firmy korzystając z Kwalifikatora MŚP. Pamiętaj jednak Kwalifikator MŚP traktować należy wyłącznie jako narzędzie pomocnicze dla ustalenia statusu MŚP. Nie jest on źródłem prawa, jak również nie zawiera jego wiążącej wykładni.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Dofinasowanie można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Żeby rozliczyć dotację, nie będzie trzeba zbierać ani przedstawiać dokumentów finansowych, jednak warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” zgodnie z deklaracją we wniosku o dofinansowanie oraz pozytywne zweryfikowanie wniosku o płatność. W praktyce średnia firma, która ubiega się o wsparcie na trzy miesiące w zależności od liczby etatów, może dostać od 18 744,00 zł do 429 827,49 zł.

Więcej informacji na: https://www.biznes.gov.pl/