Od połowy listopada każdy pełnoletni obywatel może zastrzec numer PESEL w urzędzie gminy lub na stronie internetowej. Wkrótce będzie to możliwe także w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie minimalizuje ryzyko zaciągnięcia na podstawie naszych danych i bez naszej wiedzy pożyczki lub innych zobowiązań.

Od dziś 17 listopada br.  można zastrzec numer PESEL na stronie mobywatel.gov.pl, w urzędzie gminy, urzędzie pocztowym lub banku i (po zweryfikowaniu tożsamości) złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia. Zastrzeżenia można dokonać również przez pełnomocnika (np. w przypadku niepełnosprawności czy choroby).

Minister właściwy do spraw informatyzacji zaczął prowadzić rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, w którym będą gromadzone dane dotyczące osób pełnoletnich – obywateli polskich, a także cudzoziemców.

Wszystkie instytucje finansowe (banki, leasingodawcy), ale także operatorzy telefonii komórkowej przed wydaniem duplikatu SIM oraz notariusze, będą miały obowiązek sprawdzania tego rejestru przed udzieleniem pożyczki czy podpisaniem aktu notarialnego od 1 czerwca 2024 roku.

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże go ponownie.

Usługa jest realizowana od razu i jest bezpłatna.