Po konsultacjach z podmiotami, które w pierwszej kolejności miałyby obowiązek wdrożenia e-doręczeń, resort cyfryzacji zdecydował o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Niewykluczone, że ostateczna data zostanie ustalona na 1 stycznia 2025 r.

Ministerstwo Cyfryzacji zareagowało na liczne apele o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Podkreślano w nich, że potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji.

Resort zapowiedział, że przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia nastąpi na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji publikowanego w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo ma być przedłożony projekt ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia na 1 stycznia 2025 r.

Dla przypomnienia – wymiana korespondencji pomiędzy urzędami oraz sądami a przedsiębiorcami ma być docelowo realizowana wyłącznie online przy użyciu indywidualnego, elektronicznego adresu do doręczeń. Ta forma wymiany korespondencji ma zastąpić kontakt przez ePUAP oraz listy, również polecone Skutek otrzymania elektronicznej wiadomości będzie identyczny, jak otrzymanie pocztowej przesyłki rejestrowanej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji