Zmiany w znacznej części modyfikują niekorzystne regulacje, które obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Teraz spadkobiercy będą mogli amortyzować firmowy majątek, a pominięci we wcześniejszych przepisach twórcy skorzystają z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa nowelizująca przepisy o PIT, CIT i ryczałcie wprowadza zmiany w zakresie przepisów:

  • określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;
  • określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Na nowelizacji skorzystają: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni;
  • normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn;
  • dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych;
  • dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków), który obejmie budynki będące środkami trwałymi, a więc także magazyny i hale produkcyjne, a nie tylko sklepy czy biurowce.

Ponadto ustawa wprowadza przepisy statuujące zwolnienia obejmujące:

  • kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
  • świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie ustawy o świadku koronnym, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także inne świadczenia o podobnym charakterze.