Resort Finansów poinformował o monitorowaniu internetowych ogłoszeń dotyczące sprzedaży kosztów firmowych. Przypomina, że za handel fakturami grożą dotkliwe kary.

Ten nielegalny proceder polega na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze. Faktury te są następnie księgowane przez ich nabywcę, zwiększając kwotę naliczonego podatku VAT oraz zmniejszając kwotę podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym. MF zwraca uwagę, że sprzedawca „wystawiając” fakturę często korzysta z danych innych podmiotów gospodarczych bez ich wiedzy. Ten model działania dominuje w przypadku ogłoszeń internetowych. Choć oszust deklaruje, że dana faktura będzie zaksięgowana i wykazana w pliku JPK_VAT, w rzeczywistości tak nie jest.
Wykrywane tzw. pustych faktur jest możliwe dzięki wykorzystaniu danych z JPK_VAT i STIR. Resort finansów przypomina oferentom i potencjalnym nabywcom takich faktur, że handel fakturami jest nielegalny i zagrożony  – tak dla wystawcy jak i nabywcy – karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy aż do 25 lat.