Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapowiedział, że w ramach akcji „Stop szarej strefie” skarbówka najpierw przypomni firmom o ich obowiązkach podatkowych, a dopiero w drugiej kolejności wyśle kontrolę.

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, największy udział w szarej strefie w Polsce mają trzy branże: budowlana, gastronomiczna i motoryzacyjna i dlatego właśnie one będą sprawdzane w ramach akcji KAS. MF zapowiedział, że urzędy skarbowe wyślą do wszystkich przedsiębiorstw działających w tych trzech gałęziach gospodarki pisma od informujące o obowiązkach podatkowych i zagrożeniu związanym z szarą strefą. Przedsiębiorcy zostaną pouczeni o możliwości złożenia korekty podatku i zapłaty zaległości wraz z odsetkami – w przypadku tych, którzy uznają, że popełnili błędy. Unikną kontroli podatkowej, jeśli w ciągu dwóch tygodni poprawią swoje rozliczenia.