Sprawy sądowe są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Resort przedsiębiorczości wskazuje na atrakcyjną alternatywę dla sporu sądowego: mediacje. Jej najważniejsze korzyści to oszczędność czasu i pieniędzy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stale wprowadza przepisy, które mają zachęcić i ułatwić przedsiębiorcom dostęp do tej formy rozwiązywania sporów. Jak czytamy na stronach resortu, mediacja umożliwia szybsze zakończenie sprawy i zwiększa szanse na uniknięcie postępowania odwoławczego lub przed sądem. Jej koszt jest niższy niż koszt prowadzenia postępowań w kolejnych instancjach. Zaletami mediacji są także: brak zbędnych formalności, możliwość zachowania poufności oraz usprawnienie komunikacji między organem a obywatelami. Często polubowne wypracowanie rozwiązania umożliwia także skonfliktowanym stronom kontynuowanie współpracy biznesowej. Jest to bardzo ważne w codziennej pracy przedsiębiorców.
Od blisko 3 lat stale rośnie zainteresowanie biznesu polubownymi metodami rozwiązywania sporów, sprzyjają temu zmiany w prawie. Według statystyk MPiT w zeszłym roku łącznie w sprawach cywilnych i gospodarczych odbyło się ponad 13 tys. mediacji, podczas gdy jeszcze w 2006 r. było ich zaledwie ok. 750.

Źródło: MPIT