Przepisy ustawy covidowej nie dawały podstaw, aby wydłużyć terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych. NSA opowiedział się po stronie podatników.

Nadzwyczajne przepisy związane z pandemią COVID-19 dotyczące wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie obejmują zobowiązań podatkowych. Tak orzekł w podjętej jednomyślnie uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.

Zdaniem sądu wątpliwości w sprawie tego, czy szczególne przepisy odnoszą się też do spraw podatkowych nie mogą być interpretowane na niekorzyść podatników.

Fiskus próbował skorzystać z obowiązujących przez nieco ponad 2 miesiące regulacji żądając od części podatników uregulowania swoich zobowiązań. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał tę praktykę jako służącą osiąganiu celów profiskalnych, a NSA ostatecznie rozwiał wątpliwości na korzyść podatników.