Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wydał zalecenie, które ogranicza czas trwania kontroli podatkowych do maksymalnie 6 dni w roku. To ważna informacja dla wszystkich właścicieli małych firm, ponieważ nowe regulacje mają na celu minimalizowanie zakłóceń w ich codziennej działalności.

Zmiana ma na celu zredukowanie uciążliwości związanych z kontrolami skarbowymi. Zalecenie dla dyrektorów izb administracji skarbowej nakłada obowiązek skrócenia czasu kontroli, a także promowania mniej inwazyjnych działań, takich jak czynności sprawdzające czy wyjaśniające.

Maksymalny czas trwania kontroli podatkowych wynosi teraz 6 dni w roku. Przed wszczęciem pełnej kontroli podatkowej, organy skarbowe będą w pierwszej kolejności podejmować działania mniej angażujące dla przedsiębiorcy, takie jak sprawdzanie dokumentów czy wyjaśnienia.
Kontrole mają być krótkie, skuteczne i skierowane tylko tam, gdzie rzeczywiście występują istotne nieprawidłowości.