Pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług, w tym . prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm ma wejść w życie już w kwietniu 2023 r.

Jak zapewnia resort finansów, dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Oto najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji:

  • podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika – do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT,
  • poszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.
  • zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym poprzez rezygnację z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego,
  • zmniejszenie liczby korekt i przyjazne rozliczanie VAT
  • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków poprzez wprowadzenie uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzony zostanie nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.
Źródło: Ministerstwo Finansów