Wprowadzenie kasowego PIT-u jest planowane na 1 stycznia 2025 roku. Propozycja ta skierowana jest do przedsiębiorców osiągających przychody do 250 tysięcy euro rocznie. Będą oni mogli opłacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar lub usługę. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie rozliczeń podatkowych oraz poprawę płynności finansowej przedsiębiorców.

Główne założenia nowego systemu to:

  • Rozliczenia na podstawie faktycznie otrzymanych przychodów i zapłaconych kosztów. Przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się z podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu płatności od swoich kontrahentów (tylko w transakcjach B2B), co wpłynie na ograniczenie problemów z płynnością finansową. Koszty będą rozliczane po ich faktycznym opłaceniu.
  • Prosty i przejrzysty model podatkowy. Wprowadzenie kasowego PIT-u ma uprościć procedury księgowe, szczególnie dla małych firm, które często borykają się ze skomplikowanymi przepisami podatkowymi.
  • Kryteria kwalifikujące do skorzystania z kasowego PIT. System ma być dobrowolny i dotyczyć przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 250 tysięcy euro. Z preferencji nie skorzystają przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe.

Projekt ustawy został już przekazany do konsultacji publicznych. Jeżeli zostanie przyjęty, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych przepisów od początku 2025 roku.