Twoja firma rozwija się i zastanawiasz się, jak zdobyć dodatkowe środki finansowe, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem biznesowym i stać się bardziej wiarygodnym partnerem dla większych kontrahentów? Jednym ze sposobów jest zmiana formy prawnej.

Można to zrobić na kilka sposobów m.in.:

  • poprzez przekształcenie (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych). Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna. Firmy jednoosobowe można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
  • poprzez założenie spółki i przeniesienie do niej majątku
  • poprzez zamknięcie działalności i założenie spółki.

Dlaczego – mimo dodatkowych obowiązków, jakie się z tym łączą – warto pomyśleć o zmianie formy? Korzyści to m.in.:

  • zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki
  • lepsze postrzeganie spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej np. w formie działalności jednoosobowej przez rynek i instytucje finansowe (m.in. z uwagi na to, że informacje i dokumenty spółki w postaci np. sprawozdań finansowych są jawnie dostępne w rejestrze oraz aktach rejestrowych spółki)
  • możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.
  • brak obowiązku opłacania składek do ZUS, np. w przypadku zmiany na spółkę z o.o (wieloosobową) gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Myślisz o przekształceniu firmy? Pomożemy!

Zmiana formy prawnej to proces, który przebiega w kilku etapach. Wymaga on znajomości przepisów prawa cywilnego, handlowego i wzięcia pod uwagę konsekwencji podatkowych. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w procesach przekształceń – chętnie zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej działalności – zapraszamy do kontaktu!

Źródło: biznes.gov.pl