Wejście w życie z dniem 1 maja br. przepisów o kasach on-line nie oznacza, że z tą datą należy  wymienić dotychczas używane kasy rejestrujące. Wyjątkiem są niektóre branże, ale i w tym przypadku e-kasy będą wdrażane obowiązkowo dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą, ale nie muszą stosować kas fiskalne on-line, czyli urządzeń które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas on-line pozwoli na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, będzie sprzyjać uczciwej konkurencji i pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy. Ma to być kolejny krok w uszczelnieniu podatku od towarów i usług na ostatnim etapie obrotu tj. sprzedaży detalicznej.
Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł.
Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. W związku z tym wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych urządzeń na kasy on-line. Podatnik może używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.
Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały stosować kasy on-line, w miejsce dotychczasowych urządzeń:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 01.2020 r.,
  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 07.2020 r.,
  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze – od 1.01.2021 r.

Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę dotychczas używanych kas rejestrujących.
Terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.,
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników.

Źródło: mf.gov.pl