Wydatki, które ponosi firma z tytułu dofinansowania pakietów medycznych oraz karnetów sportowych dla pracowników, ale też członków ich rodzin oraz partnerów stanową dla niej koszty uzyskania przychodów.

W korzystnej dla podatników interpretacji Dyrektora KIS czytamy, że wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo na dofinansowanie pakietów medycznych (zarówno w części przypadającej na pracowników jak i na członków ich rodzin oraz partnerów) oraz karnetów sportowych, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to fakt, że powyższe wydatki:

  • są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów (zabezpieczenia źródła przychodów),
  • mają charakter definitywny oraz zostają poniesione przez przedsiębiorstwo,
  • nie są wskazane w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem fiskusa finansowanie pakietów medycznych członkom rodziny pracownika jest w rzeczywistości rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika – jako jedna z form wynagrodzenia pracownika za jego pracę, podczas gdy wynagrodzenia stanowią firmowe koszty uzyskania przychodów.