Od nowego roku co miesiąc będziemy w Państwa imieniu wysyłać JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Do tej pory przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązywały tylko dużych i średnich podatników VAT – od stycznia 2018 r. obejmą również firmy jednoosobowe.
Aby sprostać nowym wymogom nasza Kancelaria musiała dostosować system finansowo-księgowy do wytycznych Ministerstwa Finansów. Teraz będziemy przekazywać w postaci elektronicznej Państwa ewidencje zakupu i sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tą drogą będą też przesyłane korekty.
Nie muszą Państwo martwić się o oprogramowanie, podpis elektroniczny, prawidłowość danych i terminy związane z nowymi obowiązkami w zakresie JPK – w ramach naszej współpracy gwarantujemy bezpieczne i prawidłowe przygotowywanie oraz przesyłanie plików JPK!