Od 1 października br. zaczną obwiązywać przepisy wprowadzające plik JPK V7. Choć zmiana miała uprościć życie podatnikom i księgowym, budzi wiele obaw i wątpliwości. Pojawiają się nawet postulaty przesunięcia daty wejście w życie nowego sposobu raportowania.

JPK V7 ma zastąpić wysłane do urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów deklaracje VAT-7/VAT-7K i plik JPK VAT, które zawierają dane o transakcjach zakupu i sprzedaży z podaniem wartości, kwot i stawek podatku VAT, jak również informacje o kontrahentach. Nowy sposób raportowania obejmie wszystkich czynnych podatników VAT, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności.
Za błędy w przesłanych plikach JPK V7, które uniemożliwią weryfikację prawidłowości transakcji przez organy podatkowe będą groziły kary w wysokości 500 zł za każdy błąd. Będzie jednak możliwość uniknięcia sankcji, jeśli w terminie 14 dni od stwierdzenia błędu (samodzielnie lub przez urząd skarbowy), skorygujemy plik JPK V7 lub złożymy wyjaśnienia.
Nowa struktura miała wejść w życie 1 kwietnia br., ale z powodu pandemii termin był przesunięty najpierw na 1 lipca br. a następnie na 1 października br. Chociaż do tej ostatniej daty zostały niecałe dwa tygodnie, coraz częściej słychać głosy za ponownym odsunięciem zmienionego obowiązku raportowania m.in. z powodu konieczności dostosowania systemów księgowych.
Nasza kancelaria jest już przygotowana do przesyłania plików elektronicznych zgodnie z wytycznymi resortu finansów.