Współpraca z nowym kontrahentem może być ryzykowna. Podpowiadamy, jak zmniejszyć to ryzyko, gdzie szukać bezpłatnych danych o innych firmach i kiedy warto zapłacić za informacje.

Dlaczego warto sprawdzić kontrahenta?

 • aby uniknąć transakcji z nieuczciwymi partnerami biznesowymi,
 • by zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy lub towaru,
 • po to, by zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania oszusta i ułatwić sobie wykazanie należytej staranności w transakcji handlowej przed organami kontroli skarbowej.

Wiele informacji, zarówno o firmach krajowych jak i zagranicznych, znajduje się w bezpłatnych rejestrach publicznych, dostępnych przez Internet – oto przykłady:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG

Jeśli twój kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, sprawdź jego dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 • Krajowy Rejestr Sądowy

Jeśli twoim kontrahentem jest spółka prawa handlowego, czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, informacje na jego temat znajdziesz w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Rejestr Gospodarki Narodowej – REGON

Informacje na temat przedsiębiorców możesz znaleźć także w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), prowadzonego przez GUS.

 • Wykaz podatników VAT – Biała lista

Ważnym narzędziem weryfikacji statusu podatkowego kontrahenta jest Wykaz podatników VAT, czyli tak zwana Biała lista.

 • Wykaz podatników VAT UE

Jeśli twój kontrahent ma siedzibę w innym kraju UE, sprawdź jego dane w systemie informatycznym VIES (VAT Information Exchange System), czyli wyszukiwarce prowadzonej przez Komisję Europejską. Zweryfikujesz w niej, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. To konieczne, by zastosować do tych transakcji stawkę 0% VAT.

 • Informacje o kontrahencie z urzędu skarbowego

Bezpośrednio w urzędzie skarbowym sprawdzisz, czy twój kontrahent prawidłowo rozlicza podatki. Ograniczysz dzięki temu ryzyko odpowiedzialności solidarnej za jego zobowiązania podatkowe.

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

To państwowa instytucja prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dłużnicy wpisywani są z urzędu, na podstawie orzeczenia sądu.

 • Biura Informacji Gospodarczej (BIG)

Dane na temat kondycji finansowej kontrahenta uzyskasz też w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). W Polsce funkcjonuje kilka biur prowadzonych przez prywatne podmioty. Ich usługi są płatne, a cena zależy od zakresu usług.

 • Wywiadownie gospodarcze

Możesz skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej, czyli prywatnych podmiotów, które na twoje zamówienie zweryfikują wiarygodność finansową polskich i zagranicznych podmiotów. Wywiadownie raportują informacje z rejestrów, dane o sytuacji finansowej kontrahenta, w tym o jego ewentualnym zadłużeniu. Usługa jest płatna, a cena zależy od zakresu dostarczanych danych. Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej, aby znaleźć wywiadownię spełniającą twoje potrzeby.

 Źródło: biznes.gov.pl