Na przedsiębiorców czyha dzisiaj wiele niebezpiecznych i ryzykownych sytuacji. Warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym partnerem w interesach. Jest szereg instrumentów, które zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Po pierwsze – weryfikacja przed nawiązaniem współpracy

W Internecie jest dostępnych wiele darmowych narzędzi, przede wszystkim z rejestrów przedsiębiorców, takich jak: CEIDG i KRS, biała lista podatników VAT, czy bazy dłużników. Warto też poszukać informacji o potencjalnym partnerze biznesowym w internecie, a także zaczerpnąć opinii od jego dotychczasowych kontrahentów. W przypadku weryfikacji partnerów spoza Polski, ale działających na terytorium Unii Europejskiej, przyda się System Wymiany Informacji VAT (ang. VAT Information Exchange System).

Bezpieczeństwo po podpisaniu umowy

Aby ograniczyć ryzyko związane ze współpraca biznesową należy:

  • skonstruować bezpieczną umowę w formie pisemnej
  • zastrzec karę umowną
  • bezpiecznie korzystać z takich instrumentów prawnych, jak weksle (szczególnie in blanco), przywłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, faktoring, zastaw i hipoteka
  • znać i stosować zasady dobrowolnego poddania się egzekucji przez kontrahenta.

Więcej na ten temat w filmie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): link

źródło: parp.gov.pl